La Xarxa Catalana pel Dret al Temps, es crea per ser el nexe d’unió entre totes aquelles organitzacions catalanes vinculades amb els usos de temps.

La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania. Treballarà per avançar cap a uns usos del temps més saludables, igualitaris, eficients i sostenibles i per assolir la transformació social, econòmica, democràtica, verda i feminista de Catalunya. ​​ ​​

Té com a objectius principals avançar en el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa a la Catalunya sencera, a través de:

  • Enxarxar tots els agents compromesos amb el dret al temps a Catalunya i reconèixer i promoure la seva tasca.
  • Impulsar la implementació de mesures concretes en l’organització del temps a les empreses i entitats, així com de pactes del temps en l’àmbit municipal de la Catalunya sencera i amb perspectiva de gènere.
  • Crear, intercanviar i difondre coneixements, experiències i bones pràctiques en aquest àmbit, a través d’accions com xerrades, jornades i formacions.
  • Connectar recerca i polítiques públiques en usos del temps a Catalunya.

Poden consultar la notícia al següent enllaç: https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/temps-de-treball-i-corresponsabilitat/xarxa-catalana-pel-dret-al-temps/cooperatives/

google-site-verification=g1j-ykJD2rcHtLiTQHu1eAusG24wK0PFh6Dz3TIbsIA